Intencje

PONIEDZIAŁEK 19 MARCA

7:00

 1. + Jerzego, Jacka Nowakowskich, Janinę, Mariana, Szymona
 2. + Zbigniewa Guta 30 dz. po śm.

8:00

Gr. + Jana, Mariannę Korczak

18:00

 1. + Bożenę, Józefa Zarzeckich, Henrykę Matracką
 2. + Józefa, Helenę Górzyńskich

WTOREK 20 MARCA

7:00

 1. Gr. + Jana, Mariannę Korczak
 2. Dusze z czyśća

8:00

+ Andrzeja Wójcika

18:00

 1. + Czesława Żabickiego 1 r. śm.
 2. Bł. B. dla Patryka Wasika 19 r. ur. i zm. + Józefę Amanowicz

ŚRODA 21 MARCA

7:00

 1. Gr. + Jana, Mariannę Korczak
 2. + Stanisławę Dąbrowską

8:00

+ Jana Jurka, zm. z rodz. Sałajów i Jurków

18:00

 1. + Stanisława Tkaczyka 7 r. śm., Stanisława i Tadeusza Gajdę
 2. + Barbarę Młynarczyk

CZWARTEK 22 MARCA

7:00

 1. Gr. + Jana, Mariannę Korczak
 2. + Annę, Józefę Kosiór i zm. z rodz.

10:00

+ Stanisławę Dąbrowską

18:00

 1. + Jacka Ormańskiego 10 r. śm.
 2. + Andrzeja Ważyńskiego 30 dz. po śm.

PIĄTEK 23 MARCA

7:00

 1. Gr. + Jana, Mariannę Korczak
 2. Dz. za otrzymane łaski

8:00

+ Stanisławę Dąbrowską

18:00

 1. + Marka Chmielarskiego, zm. z rodz. Kepczyńskich

 2. + Michała, Macieja, Ludwikę, Adama Pożyczków, Marię, Stanisława Lipków, Dariusza Golusa, Adama, Leszka Nowakowskich, Stanisława, Wiesława Molendów

SOBOTA 24 MARCA

7:00

+ Grzegorza 3 r. śm., Bogusławę Pietras, Annę Danisz i zm. z rodz.

8:00

Gr. + Jana, Mariannę Korczak

18:00

 1. + Jana 7 r. śm., Dominika Piwońskich
 2. + Andrzeja Wójcika 30 dz. po śm.

NIEDZIELA 25 MARCA

7:00

 1. Bł. B. dla Cezarego, Katarzyny, Jacka i Andrzeja

 2. Gr. + Jana, Mariannę Korczak

8:00

+ Bronisławę Narożnik

10:00

 1. Dz. bł. Teodorę Stępień 89 r. ur. i rodz.
 2. + Marię Kupidurę 10 r. śm.

11:15

 1. + Annę Karaś 18 r. ur.

 2. B. opiekę i szczęśliwe macierzyństwo dla Anny i bł. dla rodz.

12:30

 1. Bł. B. dla Czesławy i Marka Tarach 40 r. śl., dzieci i wnuków
 2. Bł. B. dla Sylwii r. ur. i rodz.

18:00

 1. + Mariannę, Mariannę, Jana, Stanisława Czerników, Mariannę, Józefa Zuchalskich


Msze Święte

w niedziele:
7:00, 8:00, 10:00, 11:15, 12:30, 18:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Spotkajmy się …

Czwartek godzina

– Zbiórka Ministrantów młodszych

Piątek godzina

– Zbiórka Ministrantów starszych

Piątek godzina

– Zbiórka Lektorzy

Piątek godzina

– Spotkanie dla młodzieży

Sobota godzina 11:00

– Schola

Sobota godzina

– Sakuci Europy