Intencje Mszlne

Intencje Mszy Świętych 21.09. – 26.09. 2020

Poniedziałek 21.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr

+ Czesława Kadelę
18.00+ Annę Wójcik 11 r. śm.

O błog. Boże dla Mateusza Otręby w 17 r. ur. i całej rodziny.

+ Andrzeja Walewskiego
Wtorek 22.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr

+ Andrzeja Walewskiego
18.00+ Jana, Janinę Latos

+ Mariannę Domurad 16 r. śm.

+ Annę, Antoniego Mizerów
Środa 23.09.
7.00+ Romana Sorbian

+ Andrzeja Walewskiego
18.00+ Teodorę, Kazimierz Ciućmańskich

+ Zdzisławę Rak gr

+ Janinę Kaczkowską 30 dz. śm.
Czwartek 24.09.
7.00+ Ryszarda Gołąbka/od pracowników MZ D i K
18.00+ Zdzisławę Rak gr

+ Grażynę Dasiewicz od mieszkańców ul. Kr. 13
Piątek 25.09.
7.00+ Andrzeja Walewskiego
18.00Dziękczynna za 90 lat życia i o Bożą opiekę w dalszym życiu, zdrowie dla całej rodziny

+ Zdzisławę Rak gr

+ Czesława Kadelę

Sobota 26.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr

+ Ryszarda Gołąbka
18.00+ Krystynę Łepecką 2 r. śm.


Niedziela 27.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr
8.00+ , Michała, Macieja, Ludwikę, Adama, Mariana Porzyczków, Marię, Stanisława Lipków, Dariusza Golusa, Adama, Leszka Nowakowskich, Stanisława Molendów.

+ Elżbietę, Andrzeja Bator, Andrzeja, Łukasza Ceglarskich.
10.00O błog Boże dla Danuty i Wojciecha Jesionek w 50 rocz. śl.i całej rodziny
11.15O błog Boże dla Anny i Sławomira Płatosów w 23 r. śl i całej rodziny
12.30O błog Boże dla Alicji i Bogdana Kisiel w 50 r. śl. i ich dzieci

O błog. Boże dla Pauliny i Kamila Lutkowskich w 2 r. śl. i Stasia w 1 r. ur.
18.00+ Wojciecha Ozdobę

+ Wacława Wdowiaka /od mieszkańców z klatki

Poniedziałek 14.09.
7.00+ Jadwigę Kaczkowską

+ Andrzeja Walewskiego
18.00+ Franciszka, Józefa Garbacz

+ Zdzisławę Rak gr
Wtorek 15.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr
18.00+ Irminę, Zenona Kazubskich

+ Bogusława, Janinę, Helenę, Jadwigę, Dorotę, Ryszarda Stępniewskich i zm. z rodz.

+ Andrzeja Walewskiego
Środa 16.09.
7.00+ Janinę, Henryka Strzelec
18.00+ Stanisławę Wojcieszek, Szymona Cisaka

+ Zdzisławę Rak gr

+ Eugeniusz Leszczyńskiego 7 dz. śm.
Czwartek 17.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr
18.00Dziękczynna za 80 lat życia, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Janiny i całej rodziny

+ Stanisława, Irenę, Józefa, Katarzynę, Wiktorię, Franciszka, Czesława, Jakuba
Piątek 18.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr

+ Barbarę Łobodzińską
18.00+ Jadwigę 13 r. śm., Jana, Janinę, Jadwigę, Andrzeja Buzor i zm. z rodz. Kulińskich 2 + Bolesława Pastuszkę 3 r. śm.
Sobota 19.09.
7.00+ Zdzisławę Rak gr

Za dusze w czyścu cierpiące
18.00+ Mieczysława Kowalczyka r. śm.i Hieronima Radeckiego


Niedziela 20.09.
7.00+ Mariana, Leokadię Kwiek
8.00+ Leszka 3 r. śm., Adama Nowakowskich, Adama, Ludwikę, Michała, Mariana Macieja Porzyczków, Stanisława, Wiesława Molendów.
10.00+ Piotra Świątka 6 r. śm.

+ Czesława Kadelę
11.15O błog. Boże dla Tymona Więcaszka w 2 r. ur. i całej rodziny.
12.30O błog. Boże dla Barbary i Piotra Mirkowskich w 40 rocz. śl. i całej rodziny

O błog. Boże dla Katarzyny 25 r. ur. i Jarosława 20 r. ur. i całej rodziny
18.00+ Jana Sot 3 r. śm.

+ Zdzisławę Rak grv
Poniedziałek 04.02.
7.00+ Dariusza Stachowicza
18.00+ Tadeusza Mikruta gr
Wtorek 05.02.
7.00+ Dariusza Stachowicza
18.00
Środa 06.02.
7.00+ Tadeusza Mikruta gr
18.00+ Witolda Wlazłowskiego 10 r. śm.

O Boże bł. dla Marii w 3 r. ur.
Czwartek 07.02.
7.00+ Tadeusza Mikruta gr

+ Stanisławę, Stefana, Tadeusza Nadulnych
18.00+ Antoniego i Bronisławę Bieniek

+ Dariusza Stachowicza
Piątek 08.02.
7.00+ Dariusza Stachowicza
18.00+ Tadeusza Mikruta gr

Sobota 02.02.
7.00+ Tadeusza Mikruta gr
18.00W int. Marii Kucharskiej w 75 rocz. ur. o Boże bł., łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla całej Rodziny


Niedziela 10.02.
7.00+ Wacława Ropelewskiego r. śm. oraz zm. z Rodz. Ropelewskich
8.00+ Adama 7 r. śm. Leszka Nowakowskiego, Adama, Ludwikę, Michała, Macieja Porzyczków, Stanisława…………………………………………………………..
10.00+ Zofię, Henryka Stępniów

O dary Ducha Świętego dla Kapelanów
11.15+ Tadeusza Mikruta r
12.30O Boże bł. i łaskę zdrowia dla Marcela i całej Rodziny

O Boże bł. dla Zofii w rocz. ur. i dla całej Rodziny
18.00