Kancelaria

Czynna we wtorki, piątki i soboty
w godzinach: 16.30-18.00
tel. 48 345 98 24

Wymagane dokumenty

Chrzest
•odpis aktu urodzenia dziecka z USC
•zaświadczenie od chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić funkcję chrzestnych (jeśli mieszkają na terenie innej parafii).

Małżeństwo
•metryki chrztu (aktualne, tj. z datą do pół roku wstecz)
•dowody osobiste
•świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
•zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu cywilnego

Pogrzeb katolicki
•akt zgonu
•zaświadczenie o udzieleniu sakramentu pokuty, sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)


Msze Święte

w niedziele:
7:00, 8:00, 10:00, 11:15, 12:30, 18:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Spotkajmy się …

Czwartek godzina

– Zbiórka Ministrantów młodszych

Piątek godzina

– Zbiórka Ministrantów starszych

Piątek godzina

– Zbiórka Lektorzy

Piątek godzina

– Spotkanie dla młodzieży

Sobota godzina 11:00

– Schola

Sobota godzina

– Sakuci Europy