Historia

Początki
1 stycznia 1984 roku Biskup Edward Materski erygował na Michałowie wikariat samodzielny, którego administratorem został ks. Adam Zając. Ówczesne władze nie chciały się zgodzić na budowę kościoła w tym miejscu, gdzie obecnie stoi kościół pw. bł. Annuarity. Pozwolili natomiast na budowę na końcu osiedla, aby ludzie tam chodząc, zapadali się w błocie po same pachy (takie były wtedy warunki; ilekroć padał deszcz lub topniały śniegi, pojawiały się tam duże ilości błota). Obrazek2Ksiądz biskup nie dał za wygraną. Nadal starał się o wybudowanie kościoła w centrum osiedla, jednocześnie tworząc parafię św. Łukasza i stawiając kaplicę przy ul. Piastowskiej. Wreszcie władze uległy i pozwoliły na budowę kościoła przy ulicy Królowej Jadwigi pod warunkiem, że zostanie rozebrany kościół przy ulicy Piastowskiej. Ksiądz biskup się zgodził, ale kościoła nie pozwolił rozebrać i budowano jednocześnie dwa (tzn. stawiano tymczasowe kaplice). Gdy go zapytano dlaczego, odpowiedział: „No przecież nie mogę rozebrać kościoła”. I w taki oto sposób mamy dwa kościoły na Michałowie. Ksiądz biskup bardzo się cieszy, że udało mu się władze komunistyczne „wyprowadzić w pole”.

Patronka bł. Annuarita
W roku 1989 zmieniono wezwanie parafii. Od tej pory była to parafia pod wezwaniem św. Łukasza i bł. Annuarity. Zaczęło się od tego, że przyjechał biskup z terenów, gdzie żyła bł. Annuarita i prosił naszego biskupa o wsparcie materialne dla misji w Zairze. Ale to było niemożliwe: w ówczesnej diecezji sandomiersko-radomskiej budowało się wiele kościołów, rozpoczęto budowę seminarium. Ksiądz biskup obiecał natomiast pomoc duchową. I to, że parafia na Michałowie otrzymała drugiego patrona, miało być formą pomocy duchowej i modlitewnej dla Kościoła w Zairze.

Powstanie parafii
7 listopada 1993 roku odbyło się poświecenie kościoła dolnego przy ulicy Królowej Jadwigi i nadano mu tytuł bł. Annuarity. W tym też dniu ksiądz biskup ogłosił podział parafii na dwie osobne parafie: parafię pw. św. Łukasza z kościołem przy ul. Piastowskiej i parafię pw. bł. Annuarity z kościołem przy ul. Królowej Jadwigi. Granicę wyznaczała ulica Królowej Jadwigi. Dekret o podziale parafii nosi datę 8 listopada 1993 roku. Proboszczem został mianowany ks. Stanisław Barański, dotychczasowy proboszcz parafii św. Łukasza i bł. Annuarity. I od tego momentu liczy się czas samodzielności naszej parafii pw. bł. Annuarity w Radomiu.

Górny kościół
16 kwietnia 1995 roku rozpoczęły się prace murarskie przy wznoszeniu górnego kościoła. Rok później oddano część mieszkalną plebanii, gdzie wprowadzili się księża wikariusze, a na jesieni 1997 roku zamieszkał w niej też ks. Stanisław Barański. W 1998 roku parafia wzbogaciła się o trzy dzwony: najmniejszy (100 kg) św. Kazimierz, średni (260 kg) św. Wojciech i największy (500 kg) Jan Paweł II. W listopadzie 2000 roku ukończono dach na kościele. Od tej pory prowadzono prace wykończeniowe: otynkowano wewnątrz (zakończono w październiku 2002 roku), wstawiono okna i drzwi (w latach 2003-2005), oraz ułożono posadzkę i wymalowano ściany (jesień 2005 roku). W Boże Narodzenie 2005 roku odprawiona została pierwsza Msza święta. Na stałe oddajemy cześć Bogu w górnej świątyni od 15 kwietnia 2006 roku. Była to Wielka Sobota. Radość ze Zmartwychwstania spotęgowana była radością z ukończenia budowy kościoła. 27-28 kwietnia 2006 roku miało miejsce nawiedzenie Matki Bożej w naszej parafii w znaku Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Uroczystość ta zgromadziła liczną rzeszę wiernych z naszej parafii i z okolic.

Patron św. Michał Archanioł
29 września 2006 roku Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski uroczyście konsekrował nasz kościół i nadał naszej parafii drugiego patrona – św. Michała Archanioła.

Nasza parafia
Pierwszymi wikariuszami byli: ks. Szymon Pikus (1993-1996) i ks. Marek Bartosiński (1993-1997). Po nich w naszej parafii pracowali: ks. Paweł Mąkosa (1996-1997), ks. Bogdan Pacyniak (1997-2001), ks. Tomasz Gaik (1997-2006), ks. Zbigniew Chmal (2001-2002), ks. Mariusz Morawski (2002-2008), ks. Tomasz Herc (2006-2008), ks. Arkadiusz Bernat (2008-2010), ks. Marcin Sajnóg (2010-2011), ks. Krzysztof Kaszuba (2008-2013), ks. Mariusz Chamerski (2013-2017) i ks. Michał Faryna (2011-2017). Obecnie, od 2000 roku (po śmierci ks. Barańskiego) proboszczem jest ks. Kazimierz Marchewka, a wikariuszami: ks. Krzysztof Kwiatkowski (od roku 2017) i ks. Marcin Dąbrowski (od roku 2017). Z parafii pochodzi dziewięciu księży: ks. Grzegorz Walczak (wyświęcony w 1994 roku), ks. Dariusz Szambor (wyświęcony w 1996 roku), ks. Łukasz Gospodarczyk (wyświęcony w 2003 roku), ks. Konrad Wróbel (wyświęcony w 2012 roku),  o. Bartłomiej Dudek (wyświęcony w 2013 roku), ks. Karol Borkowicz (wyświęcony w 2015 roku), ks. Michał Podsiadły (wyświęcony w 2016 roku), ks. Filip Gumiński (wyświęcony w 2016 roku) i ks. Sylwester Podgórski (wyświęcony w 2017 roku) . Granice parafii wyznaczają cztery ulice: Królowej Jadwigi, Mieszka I, Żółkiewskiego i Warszawska (dwanaście domów za ulicą Warszawską, między rondem a rzeką Mleczną, należy również do naszej parafii). 1 stycznia 2007 roku do naszej parafii zostali przyłączeni mieszkańcy ul. Brzustowskiej należący dotychczas do parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu (os. Akademickie).

Parafia liczy około 6800 wiernych. W parafii działają różne grupy: ministranci, schola, Ruch Światło-Życie, harcerze Zawiszacy, Odnowa w Duchu Świętym, Kółka Żywego Różańca, Caritas, Uniwersytet Biblijny Dzieci, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci.


Msze Święte

W niedziele:
7:00, 8:00, 10:00, 11:15, 12:30, 18:00

Na tygodniu:
7.00, 18:00

Nabożeństwo Różańcowe                            (cały październik, 17:15)

Spotkania Wspólnot w naszej parafii

Oaza Młodzieżowa

Dziewczyny:

kl. 3-4 podst. → Sobota, 12:30 (an. Maria Pyrka)

kl. 5 podst. → Poniedziałek, 16:00 (an. Julia Brendel)

kl. 6-7 podst. → Środa, 16:00 (an. Marta Gieranowska)

kl. 8 podst. → Poniedziałek, 18:30 (an. Maria Czyż)

I° ONŻ → Piątek, 18:00 (an. Katarzyna Pyrka)

Chłopaki

kl. 3 podst. → Kandydaci na ministrantów     Grupa w trakcie powstawania (an. Zacheusz Brendel & an. Wojciech Weremczuk)

kl. 4 podst. → Środa, 18:45 (an. Przemysław Szymanek)

kl. 5 podst. → Poniedziałek, 16:00 (an. Bartosz Liwanowski)

kl. 6 podst. → Wtorek, 18:45 (an. Bartłomiej Walasek)

kl. 7-8 podst. → Sobota, 10:30 (an. Mateusz Wróbel)

II° ONŻ → Piątek, 19:00 (an. Jakub Musiał & an. Jakub Gregorczyk)

GRUPA MIESZANA (dziewczyny i chłopaki)
III° ONŻ → Piątek, 19:30 (an. Elwira Krzysztoszek & an. Krzysztof Góralski)

Moderator Oazy w naszej parafii: ks. Wojciech

Oaza Domowego Kościoła

Odpowiedzialny w naszej parafii: ks. Łukasz

Odnowa w Duchu Świętym

Środa, 18:30

Odpowiedzialny w naszej parafii: ks. Łukasz

Skauci Europy

Zbiórki → Sobota, 9:00

Odpowiedzialny w naszej parafii: ks. Łukasz

Młodsza Schola

Sobota, 11:30

Odpowiedzialny w naszej parafii: ks. Łukasz

Bierzmowani – przygotowanie

Odpowiedzialny: ks. Łukasz

I Komunia Św. – przygotowanie

Odpowiedzialny: ks. Wojciech